Rapporter och presentationer

 

2024

Ladda ner PDF Pressmeddelande Presentation Telekonferens
Delårsrapport, Q1 - 2024
Årsredovisning 2023
Bokslutskommuniké, Q4 - 2023

2023

Ladda ner PDF Pressmeddelande Presentation Telekonferens
Delårsrapport, Q3 - 2023
Interim Report, Q3 - 2023
Delårsrapport, Q2 - 2023
Interim Report, Q2 - 2023
Delårsrapport, Q1 - 2023
Interim Report, Q1 - 2023
Årsredovisning 2022
Hållbarhetsrapport 2022
Delårsrapport, Q4 - 2022
Interim Report, Q4 - 2022

2022

Ladda ner PDF Pressmeddelande Presentation Telekonferens
Delårsrapport, Q3 – 2022
Interim Report, Q3 – 2022
Presentation av vår förvärvsstrategi
Delårsrapport, Q2 – 2022
Interim Report, Q2 – 2022
Delårsrapport, Q1 – 2022
Årsredovisning 2020/2021

2021

Ladda ner PDF Pressmeddelande Presentation Telekonferens
Delårsrapport, H2 – 2021
Delårsrapport, H1 – 2021
Åk till toppen