Bolagsstyrning

Legal koncernstruktur
Bolaget är ett publikt aktiebolag bildat och registrerat enligt svensk rätt med företagsnamn Qlosr Group AB (publ), och med säte i Stockholm. Bolagets associationsform regleras av och dess aktier har utgivits enligt aktiebolagslagen.

Bolaget bildades i Sverige den 17 oktober 2011 och registrerades hos Bolagsverket den 3 november 2011. Nuvarande företagsnamn registrerades hos Bolagsverket den 7 juni 2021. Bolagets organisationsnummer är 556870-4653. 

Åk till toppen