Styrelse

Enligt Qlosr Groups bolagsordning ska bolagets styrelse bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst fem suppleanter.

Qlosr Groups styrelse består för närvarande av fem ordinarie ledamöter valda för tiden intill slutet av årsstämman. Styrelseledamöterna, deras befattning och om de anses vara oberoende i förhållande till bolaget, till bolagets ledning och till större aktieägare beskrivs i tabellen nedan.

Nedan presenteras bolagets styrelse samt anges deras pågående och tidigare uppdrag samt det aktieinnehav som styrelseledamöterna innehar. Med innehav avses omfattas eget och/eller närståendes innehav.

    
 
Oberoende i förhållande till;
 
Namn
Befattning
Styrelseledamot sedan
Bolaget och
bolagsledningen
Större
aktieägare
Bengt Engström  Styrelseledamot/ Ordförande 2021 Ja Ja
Johan Bjerhagen  Styrelseledamot 2021 Nej Ja
Michael Englund  Styrelseledamot 2021 Ja Nej
Joakim Ribb  Styrelseledamot 2021 Nej Ja
David Karlsson Styrelseledamot 2021 Ja Nej
 Bengt Engström

Bengt Engström

Styrelseordförande / Styrelseledamot

Född:
1953

Utbildning:
Civilingenjör Kungliga Tekniska Högskolan.

Erfarenhet:
Suttit i ett flertal företagsstyrelser (20+).

Pågående uppdrag:
Ledamot och ordförande i Qlosr Group AB, QleanAir AB, QleanAir Scandinavia AB, Nordic Flanges Group AB, Bostadsrättsföreningen Corner House och Bostadsrättsföreningen Solbacken 1 i Tandådalen. Ledamot i KTH Executive School AB, Nordic Flanges AB, Real Fastigheter AB, Smoke Free Systems Finance AB och Scandinavian ChemoTech AB. Ledamot och verkställande direktör i BEngström AB och BEngström Förvaltning AB.

Innehav:
180 556 B-aktier indirekt genom BEngström Förvaltning AB, i vilket Bengt äger 50 procent samt en köpoption med rätt att förvärva 50 000 B-aktier.

Johan Bjerhagen

Johan Bjerhagen

Styrelseledamot / M&A Director

Född:
1976

Utbildning:
Gymnasial Ekonomiutbildning. 1 år marknadsutbildning. 1 år IT utbildning. Diverse försäljningsutbildningar.

Erfarenhet:
Grundare till det som idag är Qlosr. Anställd på Canon Svenska AB 2000 – 2008 inom försäljning. Entreprenör sedan 2008 och drivit diverse egna bolag. Stor erfarenhet kring M&A.

Styrelseuppdrag inom Qlosr Group:
Ledamot i Qlosr Holding AB, Qlosr Group AB, Qlosr Future AB och Qlosr to Ice AB.

Styrelseuppdrag utanför Qlosr Group:
Ledamot i Bonhagen Holding AB, Bonhagen AB, Produkter i Nätverk & IT Stockholm AB, Lind IT Services Stockholm AB och South Brains AB. Suppleant i We Were There AB och J3RG Opportunities AB.

Innehav:
4 667 460 A-aktier och 26 736 875 B-aktier indirekt genom Qlosr Holding AB, där Johan äger 22,68 procent. 293 056 B-aktier indirekt genom Bonhagen Holding AB där Johan äger samtliga aktier. 26.900 B-aktier som Johan äger direkt.

 Michael Englund

Michael Englund

Styrelseledamot

Född:
1960

Utbildning:
Entrepreneurial Leadership Hochschule S:t Gallen Schweiz, ekonomi och nyckeltalsanalyst.

Erfarenhet:
Över 25 år i ledande chefsbefattningar varav 20 år som VD, 10 år som styrelseledamot.

Pågående uppdrag:
Ledamot i Qlosr Group AB. Ledamot i Sigoma AB.

Innehav:
En köpoption med rätt att förvärva 50 000 B-aktier.

Joakim Ribb

Joakim Ribb

Styrelseledamot / Group CTO

Född:
1975

Utbildning:
Executive MBA, Henley Business School (University of Reading).

Erfarenhet:
Joakim har en lång bakgrund inom Outsourcingbranschen med ett förflutet bland annat som COO & vice VD på Sigma IT Services, Affärsområdeschef för Hosting på EPiServer AB och som Technical Director på Nordlo SLS AB.

Styrelseuppdrag inom Qlosr Group:
Ledamot i Qlosr Holding AB, Qlosr Group AB och Qlosr Infrastructure Services AB.

Styrelseuppdrag utanför Qlosr Group:
Ledamot i J3RG Opportunities AB. Suppleant i Abendo AB.

Innehav:
4 667 460 A-aktier och 26 736 876 B-aktier indirekt genom Qlosr Holding AB, där Joakim äger 14,94 procent. 163 286 B-aktier indirekt genom Ribb Holding AB, där Joakim äger samtliga aktier. 9 056 aktier som Joakim äger direkt.

 David Karlsson

David Karlsson

Styrelseledamot

Född:
1976

Utbildning:
Stockholm School of Economics Executive Education Management program, Baruch College BBA Finance & Investments.

Erfarenhet:
Operativt arbete i ledningsgrupp i 10 år, suttit i styrelser.

Pågående uppdrag:
Ledamot i Qlosr Group AB, Kavalleriet AB, Farmers & Chefs AB, Gullauser Invest AB och Revel Foods AB. Ledamot och ordförande i Nicoya AB. Suppleant i Asia Perspective Group AB.

Innehav:
En köpoption med rätt att förvärva 50 000 B-aktier.

Åk till toppen