Inbjudan till livesänd presentation av Qlosr Group AB (publ) förvärvsstrategi

04 oktober 2022 17:36

Qlosr Group AB (publ) (”Qlosr Group” eller ”Bolaget”) bjuder in till livesänd presentation av bolagets förvärvsstrategi den 5 oktober kl. 13.30. Presentationen hålls av Group CEO Jonas Norberg och M&A Director Johan Bjerhagen. Presentationen sker på svenska.

Presentationen kommer webbsändas och kan nås på följande länk:
Qlosr Group | VD & förvärvschef presenterar bolagets förvärvsstrategi med Q&A - YouTube

Urban Norberg

Urban Norberg

IR-kontakt
Åk till toppen