Övergripande strategi

Visionen är att vara den ledande nordiska leverantören av helhetslösningar inom IT och digitalisering med nöjdaste kunderna och medarbetare inom vår målgrupp.

Affärsmodell

 

 • Standardiserade IT tjänster paketerade enligt prenumerationsmodellen

 • Merförsäljning på befintliga ramavtal

 • Bingobrickan - Tillväxt-på-tillväxt-strategi som innebär att koncernens samtliga paketerade prenumerationstjänster erbjuds på ett strukturerat sätt till hela kundbas

Go To Market

 

 • Lokal förankring som kompletteras med nationellt forum för Strategiska affärer

 • Målgruppsanpassade prenumerationspaketeringar

 • Affärsområde för offentlig sektor - Qlosr to Public

 • Affärsområde för små och medelstora företag – Qlosr to Business

 • Affärsområde privata skolkoncerner – Qlosr to Education

Förvärvs och Accelerationsmodell

 

 • Kunddriven

 • Merförsäljning

 • Korsförsäljning

 • Tjänsteutveckling

 • Kompetens

 • Segment / Geografi

 • Driftsynergier

Strategiska mål

 

 • Genom att vara Qlosr ”nära” hjälper vi våra kunder uppnå resultat

 • Genom närhet och kundförståelse driver vi kundens digitalisering

 • Genom ekonomiska och miljömässigt hållbara tjänster accelerera den organiska tillväxten

 • Vi skapar aktieägarvärde genom att driva återkommande Prenumerationsintäkter
Åk till toppen