Bolagsstämma 2023

Aktieägarna i Qlosr Group AB (publ), org.nr 556870-4653 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 26 maj 2023, kl. 10:00 i Bolagets lokaler i Medborgarhuset på Medborgarplatsen 4, 8 tr (vänster hiss), i Stockholm. Inregistreringen till stämman börjar kl. 9:45.

Åk till toppen