Finansiella mål

Finansiella mål

Styrelsen i Qlosr Group AB (publ) (”Qlosr Group” eller ”Bolaget”) har tagit beslut om nya finansiella mål för 2026 enligt följande:

  • En omsättning om minst 1,4 miljarder SEK, varav avtalsintäkter om minst 650 MSEK.
  • EBITDA-marginal om minst 12 procent.
  • EBITA-marginal om minst 10 procent.

Målen utgår ifrån att bolaget under de närmaste 12 månaderna har en restriktiv förvärvsagenda, men som kan återgå till en förvärvstakt i nivå med 2022. Den organiska tillväxten ska över tid för bolaget ligga på 15–20 procent.

Mer information om detta finns i Qlosr Groups delårsrapport för Q2 2023, presenterad den 25e augusti 2023.

Utdelningspolicy

Qlosr Group AB (publ) strävar efter att investera sina vinster och kassaflöden i organiska tillväxtinitiativ och förvärv för att stödja värdeskapande, och förväntar sig därför inte att betala årlig utdelning på medellång sikt.

Åk till toppen