Finansiella mål

Tillväxt

Genomsnittlig försäljningstillväxt ska uppgå till minst 20 procent per år över en konjunkturcykel. Tillväxten ska ske såväl organiskt som genom förvärv. Qlosr Group omsättning ska 2024 uppgå till minst 1 miljard SEK.

Marginal

Qlosr Group har som mål att uppnå en EBITA-marginal på minst 10-12 procent 2024. 

Utdelningspolicy

Qlosr Group AB (publ) strävar efter att investera sina vinster och kassaflöden i organiska tillväxtinitiativ och förvärv för att stödja värdeskapande, och förväntar sig därför inte att betala årlig utdelning på medellång sikt.

Åk till toppen