Om Qlosr Group

Qlosr Group AB (publ) är en helhetsleverantör av IT-lösningar vilket omfattar försäljning och leverans av paketerade prenumerationstjänster. Största delen av verksamheten bedrivs på den nordiska marknaden och består av paketerade IT-tjänster inom arbetsplats, nätverk och serverdrift. Bolagets tre primära målgrupper utgörs av små- och medelstora företag, offentlig sektor samt den privata skolsektorn med fokus på större nationella skolkoncerner.

Värdegrund, identitet & kundlöfte

Qlosr Group har byggt sin identitet kring närhet till kunden och ett omfattande värdegrundsarbete. Namnet Qlosr står för att komma nära kunden och förstå kundens behov, utmaningar, mål och kommunikation.

För att skapa en tydlighet kring medarbetarnas agerande för att representera Qlosr Group på bästa sätt har bolaget arbetat fram en intern modell. Den beskriver Qlosr Groups grundläggande värden och karaktärsdrag, vilka behov organisationen avser att tillfredsställa hos kunden och på vilket sätt Qlosr Group verkar för att uppfylla kundlöftet.

Vision och mission

Qlosr Group skall vara den ledande nordiska leverantören av helhetslösningar inom IT och digitalisering med de nöjdaste kunderna och medarbetare inom bolagets målgrupper.

Åk till toppen