Qlosr Group AB (publ) publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2022

28 april 2023 08:40

Qlosr Group AB (publ) publicerar idag årsredovisningen för räkenskapsåret 2022. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Länk till rapport: https://qlosrgroup.se/investor-relations/rapporter-och-presentationer/

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Urban Norberg

Urban Norberg

IR-kontakt
Åk till toppen