Policys & styrdokument

  • Leverantörspolicy
  • Qlosr 2U – personalguide gällande värdegrund och företagskultur
  • Miljö-, kvalitet- och arbetsmiljöpolicy
  • Rutin för identifiering och bedömning av viktiga miljöaspekter
  • Leverantörsbedömning (ISO 9001, 14001 och 27001)
Åk till toppen