Våra bolag

Qlosr Group AB (publ)

Qlosr Group AB (publ) är en helhetsleverantör av IT-lösningar vilket omfattar försäljning och leverans av paketerade prenumerationstjänster.

Största delen av verksamheten bedrivs på den nordiska marknaden och består av paketerade IT-tjänster inom arbetsplats, nätverk och serverdrift. Bolagets tre primära målgrupper utgörs av små- och medelstora företag, offentlig sektor samt den privata skolsektorn med fokus på större nationella skolkoncerner.

Qlosr AB

Qlosr är ett Svenskt företag med kontor i Stockholm och Mälardalen, som erbjuder smarta och effektiva IT-lösningar till företag och skolor. Vår filosofi är att identifiera och förstå våra kunders verksamhet, behov, situation samt målbild. För att sedan hitta den bästa lösningen till dig som kund. Oavsett om det handlar om digitala klassrum, IT-arbetsplatser, nätverk eller serverdrift.

Qlosr Malmö AB

Genom förvärvet av Vibration IT stärktes Qlosr Groups verksamhet i Skåne. Förvärvet är av strategisk karaktär då skånemarknaden sedan tidigare var obearbetad från Qlosr Group sida.

Qlosr Göteborg AB

Genom förvärvet av Bmore IT och IT Finansiering stärks koncernens möjligheter till kraftigt ökade prenumerationsintäkter inom den publika sektorn i hela landet. Qlosr Group kan genom förvärvet accelerera bearbetningen av SME-marknaden och friskolor i västra Sverige och växa prenumerationsaffären i Regionen. Transaktionen innebär även att Qlosr Group kan sänka kostnaderna för hårdvaruinköp genom Bmore ITs inköpskanaler direkt från fabrik samt nyttjande av det befintliga konfigurationscentret.

Rg19 i Norden AB

Genom förvärvet av Rg19 tillfördes Qlosr Group årliga återkommande intäkter inom affärskritisk drift och applikationsdrift vilket ökade värdet på koncernens befintliga prenumerationstjänster. Rg19´s starka position inom cloud-tjänster innebär att Qlosr Group kan erbjuda befintliga kunder inom hela koncernen spetskompetens inom affärskritisk applikationsdrift, realtidsövervakning och rådgivning som prenumerationstjänst.

SBL Data AB

Strategin bakom förvärvet bygger på att förse SBL med ytterligare verktyg för att möta kundernas nya krav på IT-leveransen i form av paketerade prenumerationstjänster.

EA Copy AB

Strategin bakom förvärvet bygger på att förse EA Copy med ytterligare verktyg för att möta kundernas nya krav på IT-leveransen i form av paketerade prenumerationstjänster samt komplettera koncernens erbjudanden inom printlösningar med EA Copys breda kompetens.

Attaxera IT AB och Kontorsutrustning i Kristinehamn AB (Ricoh IT Partner Väst)

Förvärven ger Qlosr Group en bra bas med nöjda kreditstarka kunder i långa avtal med återkommande intäkter vilka kan förädlas och vidareutvecklas med koncernens paketerade standardiserade prenumerationstjänster, främst inom nät och drift.

Åk till toppen