Ledning

Qlosr Groups ledning består för närvarande av åtta medlemmar.

Nedan presenteras bolagets ledning samt anges deras pågående och tidigare uppdrag samt det aktie- och optionsinnehav i bolaget som styrelseledamöterna innehar. Med innehav avses omfattas eget och/eller närståendes innehav.

Notering: Angivna personaloptioner som Martin och Sophia har enligt nedan tilldelades före den omvända aktiespliten varför antal B-aktier som dessa motsvarar skall delas med 200.

Jonas Norberg

Jonas Norberg

Verkställande direktör (Koncernchef)

Född:
1963

Utbildning:
Gymnasieekonom och därefter flertalet säljmarknadsutbildningar. Är Diplomerad ifrån Handelshögskolans Executive Education (IFL).

Erfarenhet:
Suttit i ett flertal företagsstyrelser (+10) och styrelseuppdrag inom golf- och föreningsverksamhet. Har suttit i ledningsgruppen för Canon Svenska i 7 år.

Styrelseuppdrag inom Qlosr Group:
Ledamot och ordförande i Qlosr Holding AB, Qlosr AB, Qlosr Malmö AB, Qlosr Göteborg AB, Rg19 i Norden AB, SBL Data Aktiebolag, EA Copy AB, Attaxera IT AB och Kontorsutrustning i Kristinehamn AB. Suppleant i Qlosr Future AB. 

Styrelseuppdrag utanför Qlosr Group:
Ledamot och ordförande i ROIMAN NORDIC AB. Ledamot i Fulton Francis Group AB. Bolagsman i NORBERG ART HB.

Innehav:
4 667 460 A-aktier och 26 736 876 B-aktier indirekt genom Qlosr Holding AB, där Jonas äger 22,50 procent. 18 056 B-aktier indirekt genom ROIMAN NORDIC AB, där Jonas äger samtliga aktier. 12.500 B-aktier som Jonas äger direkt. 

 Urban Norberg

Urban Norberg

Group CFO

Född:
1969

Utbildning:
Civilekonomexamen, MBA, Master of Leadership & Management, Strategy and Finance

Erfarenhet:
Group CFO för globala affärsområden inom koncerner som Sandvik och Bombardier. Arbetat med affärsutveckling på koncernnivå på Sandvik samt arbetat som Group CFO för riskkapitalägda koncerner som Scanacon. Suttit i ett antal globala internstyrelser inom Sandvik-koncernen. Externt styrelsearbete för riskkapitalägd grupp.

Styrelseuppdrag inom Qlosr Group:
Ledamot i Qlosr AB, Qlosr Malmö AB, Qlosr Göteborg AB, Rg19 i Norden AB, SBL Data AB, EA Copy AB, Attaxera IT AB och Kontorsutrustning i Kristinehamn AB.

Styrelseuppdrag utanför Qlosr Group:
Suppleant i JESSOLUTION Consulting AB. Ledamot och ordförande i MMS Business Management AB.

Innehav:
26 500 B-aktier samt köpoption med rätt att förvärva 1 023 017 B-aktier, bägge via det helägda bolaget MMS Business Management AB.

Sophia Nilsson

Sophia Nilsson

HR Director, Qlosr Group

Född:
1978

Utbildning:
Exekutive MBA (2018–2023). Högskole- och universitetskurser inom organisation, ledarskap, personalutveckling och juridik. 3-årig gymnasieutbildning inom samhällsvetenskap.

Erfarenhet:
CHRO för mySafety Group och medlem i koncernledningen. HR-Chef och del av lokal ledningsgrupp inom Cargtec Group. HR-ansvarig och del av lokal ledningsgrupp inom Coor Service Mgmt.

Styrelseuppdrag inom Qlosr Group:
Ledamot i Qlosr AB, Qlosr Malmö AB, Qlosr Göteborg AB, Rg19 i Norden AB, SBL Data AB, EA Copy AB, Attaxera IT AB och Kontorsutrustning i Kristinehamn AB.

Innehav:
4 000 000 personaloptioner som Sophia äger direkt.

Johan Bjerhagen

Johan Bjerhagen

Styrelseledamot / M&A Director

Född:
1976

Utbildning:
Gymnasial Ekonomiutbildning. 1 år marknadsutbildning. 1 år IT utbildning. Diverse försäljningsutbildningar.

Erfarenhet:
Grundare till det som idag är Qlosr. Anställd på Canon Svenska AB 2000 – 2008 inom försäljning. Entreprenör sedan 2008 och drivit diverse egna bolag. Stor erfarenhet kring M&A.

Styrelseuppdrag inom Qlosr Group:
Ledamot i Qlosr Holding AB, Qlosr Group AB, Qlosr Future AB och Qlosr to Ice AB.

Styrelseuppdrag utanför Qlosr Group:
Ledamot i Bonhagen Holding AB, Bonhagen AB, Produkter i Nätverk & IT Stockholm AB, Lind IT Services Stockholm AB och South Brains AB. Suppleant i We Were There AB och J3RG Opportunities AB.

Innehav:
4 667 460 A-aktier och 26 736 875 B-aktier indirekt genom Qlosr Holding AB, där Johan äger 22,68 procent. 293 056 B-aktier indirekt genom Bonhagen Holding AB där Johan äger samtliga aktier. 26.900 B-aktier som Johan äger direkt.

Reza Sabaro

Reza Sabaro

Director IT Service Delivery, Qlosr Group

Född:
1982

Utbildning:
Kvalificerad högskoleexamen inom IT och kommunikation - Yrkeshögskolan Syd.

Erfarenhet:
Arbetat inom leverans av komplexa IT tjänster till kunder inom SME-segmentet sedan 2006.

Styrelseuppdrag inom Qlosr Group:
Ledamot i Qlosr Holding AB, Qlosr Göteborg AB. Ledamot och ordförande i IT Finansiering i Väst AB. Suppleant i Qlosr Infrastructure Services AB.

Styrelseuppdrag utanför Qlosr Group:
Ledamot i Barkarby staden Parkering AB, Sabaro Invest och Bostadsrättsföreningen Svea Två.

Innehav:
4 667 460 A-aktier och 26 736 876 B-aktier indirekt genom Qlosr Holding AB, där Reza äger 14,94 procent. 10.000 B-aktier som Reza äger direkt.

Joakim Ribb

Joakim Ribb

Styrelseledamot / Group CTO

Född:
1975

Utbildning:
Executive MBA, Henley Business School (University of Reading).

Erfarenhet:
Joakim har en lång bakgrund inom Outsourcingbranschen med ett förflutet bland annat som COO & vice VD på Sigma IT Services, Affärsområdeschef för Hosting på EPiServer AB och som Technical Director på Nordlo SLS AB.

Styrelseuppdrag inom Qlosr Group:
Ledamot i Qlosr Holding AB, Qlosr Group AB och Qlosr Infrastructure Services AB.

Styrelseuppdrag utanför Qlosr Group:
Ledamot i J3RG Opportunities AB. Suppleant i Abendo AB.

Innehav:
4 667 460 A-aktier och 26 736 876 B-aktier indirekt genom Qlosr Holding AB, där Joakim äger 14,94 procent. 163 286 B-aktier indirekt genom Ribb Holding AB, där Joakim äger samtliga aktier. 9 056 aktier som Joakim äger direkt.

Gustav Tjernström

Gustav Tjernström

Sales & Marketing Director, Qlosr Group

Född:
1989

Utbildning:
3-årig Gymnasieutbildning med inriktning idrott och ledarskap. Ledarskapsutbildning via Försvarsmakten, BETA Team Performance och Nova affärsutveckling.

Erfarenhet:
Arbetat med avancerad IT försäljning och strategiskt KAM-ansvar sedan 2008 och haft ledande positioner (försäljningschef och platschef) sedan 2014.

Styrelseuppdrag inom Qlosr Group:
Ledamot i Qlosr Holding AB och IT Finansiering i Väst AB.

Styrelseuppdrag utanför Qlosr Group:
Ledamot i Bostadsrättsföreningen Friska Viljor.

Innehav:
4 667 460 A-aktier och 26 736 876 B-aktier indirekt genom Qlosr Holding AB, där Gustav Tjernström äger 14,94 procent. 11 112 B-aktier som Gustav äger direkt.

Martin Lundqvist

Martin Lundqvist

Group COO

Född:
1982

Utbildning:
Systemvetenskapligt program (fil kand, systemvetare) Högskolan i Skövde.

Erfarenhet:
Ledningsgruppsroller (tillförordnad Sverigechef/VD, säljchef och M&A-chef) i Visolit Sweden AB samt styrelseledamot i dess dotterbolag. Försäljningsroller inom IT-outsourcing på Tieto.

Styrelseuppdrag inom Qlosr Group:
Verkställande direktör och ledamot i Qlosr Malmö AB. Ledamot i Qlosr AB, Qlosr Göteborg AB, Rg19 i Norden AB, SBL Data AB, EA Copy AB, Attaxera IT AB och  Kontorsutrustning i Kristinehamn AB.

Innehav:
4 000 000 personaloptioner.

Åk till toppen