Qlosr Group AB (publ) rekryterar Human Resource Director till Koncernledningen

28 februari 2022 10:20

Qlosr Group (publ) har utsett Sophia Nilsson till Human Resource Director för Qlosr Group. Sophia kommer närmast från rollen som Chief Human Resource officer på NEP Sweden där hon suttit i den svenska ledningsgruppen.

Qlosr Group (publ) är mitt i en stark tillväxtfas där medarbetarna är den viktigaste resursen för en fortsatt lönsam och stark utveckling. Sophias erfarenhet från tidigare uppdrag i tillväxtmiljöer blir ett stort stöd till koncernledningen. Sophias initiala uppgift blir att stötta M&A teamet för att kvalitetssäkra onboarding och integration av personal samt vidareutveckla Qlosr Academy som skall driva utvecklingen av nya och befintliga medarbetare. Sophia kommer också att ta fram en effektiv rekryteringsstrategi för att få in rätt kompetens kopplat till kundernas ökade behov av prenumerationstjänster. En viktig uppgift blir också att förvalta, utveckla och implementera Qlosr Groups starka värdegrundsbaserade kundteamsarbete i hela koncernen, för att säkerställa fortsatt hög kundnöjdhet och lågt antal kundbortfall.

Jag välkomnar Sophia och är mycket glad över att hon har accepterat rollen som Human Resource Director på Qlosr Group. Vi har sökt en person som har erfarenhet från kraftiga tillväxtmiljöer och som har förmågan att snabbt bygga nya strukturer. Som person är det viktigt att man passar i en entreprenördriven verksamhet och med Sophia på plats så får vi precis det, säger Jonas Norberg CEO Qlosr Group

Sophia Nilsson tillträder tjänsten 4:e april 2022.

Amudova AB är Qlosr Group AB (publ)s Mentor. Tel: 08-546 017 58, E-mail: info@amudova.se.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Urban Norberg

Urban Norberg

IR-kontakt
Åk till toppen