Qlosr Group AB (publ) rekryterar Growth & Integration Director till Koncernledningen

21 mars 2022 08:00

Qlosr Group (publ), (”Qlosr Group”) eller (”bolaget”) har utsett Martin Lundqvist till Growth & Integration Director för Qlosr Group. Martin kommer närmast från rollen som Director Strategic Development på Visolit Sweden AB där han suttit i den svenska ledningsgruppen.

Martin Lundqvist har 15 års erfarenhet av tjänstebaserad IT-outsourcing, varav senaste 6 åren från Visolit Sweden AB. Han var ansvarig för förvärv med efterföljande integration och därigenom varit en del i att dubbla det svenska bolaget på 3 år från 230 till 500 anställda och från 600 miljoner till 1,3 miljarder kronor i omsättning. Martin Lundqvist har även erfarenhet inom flera försäljningschefsroller med fokus på kundteam, tjänsteköpande kunder och produktförsäljning. Han har ingått i svenska ledningsgruppen för Visolit Sweden AB samt varit tillförordnad Sverige-VD. Martin var även ansvarig för den inledande svenska integrationen av Visolit Sweden AB och Advania Sverige AB, efter att Goldman Sachs ägda Advania förvärvat Visolit hösten 2021.

Martin kommer att ingå i koncernledningen med fokus på integration av genomförda och kommande förvärv samt driva koncerngemensamma tillväxt- och lönsamhetsinitiativ.

Det är med bakgrund av Qlosr Groups uttalade förvärvsstrategi som Martin Lundqvist kommer att tillföra erfarenhet och kompetens gällande integrationer av befintliga och kommande förvärv utan att tappa fokus från prenumerationsaffären med kunden i fokus.

Jag välkomnar Martin och är mycket glad över att han har accepterat rollen som Growth & Integration Director på Qlosr Group. Vi har sökt en person som har erfarenhet från kraftiga tillväxtmiljöer och integrationer utan att tappa fokus på kunden. Vi har under Q1 identifierat stora möjligheter i genomförda och eventuellt kommande förvärv. Rekryteringen är ett led i att säkerställa att organisationen snabbt skall kunna exekvera på möjligheterna. Som person är det viktigt att man passar i en entreprenördriven verksamhet och med Martin på plats så får vi precis det, säger Jonas Norberg CEO Qlosr Group

Martin Lundqvist tillträder nya rollen 4:e april 2022.
 
Amudova AB är Qlosr Group AB (publ)s Mentor. Tel: 08-546 017 58, E-mail: info@amudova.se.
 
För ytterligare information vänligen kontakta

Urban Norberg

Urban Norberg

IR-kontakt
Åk till toppen