Qlosr Group AB (publ) publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2020/2021

14 april 2022 08:35

Qlosr Group AB (publ) publicerar idag årsredovisningen för räkenskapsåret 2020/2021. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida (https://qlosrgroup.se/investor-relations/rapporter-presentationer/).

Amudova AB är Qlosr Group AB (publ)s Mentor. Tel: 08-546 017 58, E-mail: info@amudova.se.

Urban Norberg

Urban Norberg

IR-kontakt
Åk till toppen