Qlosr Group AB (publ) levererar ökad säkerhet för prenumerationstjänster

06 maj 2022 11:01

Qlosr Group AB (publ) (”Qlosr Group” eller ”Bolaget”) utvecklar Bolagets prenumerationstjänster inom Arbetsplats, Serverdrift och Nätverk med utökad säkerhet till följd av det osäkra omvärldsläget och hotbilden med ökade cyberattacker. Satsningen förväntas ha en positiv inverkan för kundernas säkerhet samt tillföra Bolaget omsättning och lönsamhet.

Cybersäkerhet blir allt viktigare för våra kunder och Qlosr Group är fast beslutna att se till att kunderna har de verktyg de behöver för att fungera säkert och effektivt. Kunderna är beroende av Qlosr Group som sin pålitliga IT-partner och att kontinuerligt utöka och förbättra våra erbjudanden är nyckeln för att ligga steget före, säger Jonas Norberg, Group CEO.
 
Till följd av den ökade hotbilden gällande cyberattacker och det osäkra omvärldsläget har Qlosr Group beslutat att öka säkerheten, från en redan hög säkerhetsnivå, för prenumerationstjänsterna Arbetsplats, Serverdrift och Nätverk. Strategin baseras på att genomgående tillföra säkerhetsåtgärder inom respektive paketerad prenumerationstjänst och proaktivt arbeta med riskförebyggande aktiviteter. Arbetet med utökningen har startat under det andra kvartalet 2022 och ingår i koncernens strategi för ökad säkerhet.

Exempel på säkerhetstjänster inom Bolagets tre största prenumerationstjänster, Arbetsplats, Serverdrift och Nätverk är följande:
·         AI baserad nanolearning för att skapa säkra betanden hos användare
·         Sårbarhetsskanning
·         Security Operations (SecOps) med SOC för proaktivt säkerhetsarbete med kunders IT miljö
·         Informationsklassning och IT policy med NIS och NIS 2 stöd
·         Zero trust tänk för alla tjänster där autentisering och verifiering kravställs
·         Identitetshantering, provisionering och federering av användaruppgifter
·         Intrångsdetektering och DDOS skydd
·         Sårbarhetsscanning
·         GDPR, informationssäkerhet, rådgivning
·         Säker uppkoppling mot internet för publika/privata molntjänster
Satsningen på säkerhetstjänster väntas leda till ökad försäljning hos Bolagets befintliga kunder samt tillföra nya kunder. Som en del av satsningen har Bolaget etablerat en säkerhetsavdelning samt funktionen Security Operations Center, SOC, som arbetar för att proaktivt identifiera och åtgärda risker och hot innan skada sker hos kunden.

Urban Norberg

Urban Norberg

IR-kontakt
Åk till toppen