Qlosr Group AB (publ) lämnar uppdatering kring avsikt att genomföra notering på Nasdaq First North Growth Market samt informerar om avsikt att genomföra sammanläggning av aktier

22 april 2022 08:15

Qlosr Group AB (publ) (”Qlosr Group” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 25 november 2021 avsikt att genomföra listbyte till Nasdaq First North Growth Market under första halvåret 2022. Arbetet med listbytesprocessen fortlöper och Bolagets granskningsansökan behandlas av Nasdaq. Qlosr Group avser fortsatt att noteras på Nasdaq inom den utfästa tidsramen och kommer att avge ytterligare information kring listbytesprocessen under andra kvartalet 2022. Därutöver avger Qlosr Group idag avsikt att genomföra en sammanläggning av aktier i syfte att åstadkomma ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier. Ytterligare information kring sammanläggningen av aktier kommer att framgå i Bolagets kallelse till ordinarie årsstämma, vilken planeras publiceras senare idag den 22 april 2022.

Amudova AB är Qlosr Group AB (publ)s Mentor. Tel: 08-546 017 58, E-mail: info@amudova.se.

Urban Norberg

Urban Norberg

IR-kontakt
Åk till toppen