Qlosr Group AB (publ) erhåller tilldelningsbeslut med Trollhättans stad avseende avtal om Skrivare med tillbehör och tjänster upp till cirka 18 MSEK över en fyra års period

11 december 2023 15:10

Trollhättans kommun (”Trollhättans stad”) har genomfört en upphandling innehållande hårdvara, tjänster och support för utskrift, skanning, kopiering, faxning med tillhörande follow-me lösning. Volymen uppskattas till ca 520 st enheter som kommer att avropas successivt under avtalstiden. Hårdvaran kommer av avropas löpande och tjänsterna kommer att levereras som prenumerationstjänster månadsvis i enlighet avtalet. Qlosr Group AB (publ) nedan kallat (“Qlosr Group” eller “Bolaget”) har erhållit tilldelningsbeslut om att teckna avtal med Trollhättans stad avseende samtliga upphandlade områden. Beställningsvolymen/värdet av denna upphandling uppskattas till, över en fyra (4) årsperiod, cirka 18 MSEK. Avtalstiden är fyra (4) år från avtalsstart.

Från det att Trollhättans stad meddelat anbudsgivarna tilldelningsbeslutet, inträder en avtalsspärr då avtal inte får tecknas. Avtalsspärren löper i tio (10) dagar från det att underrättelse om tilldelning skickades ut till samtliga anbudsgivare. Tilldelningsbeslutet utgör inte en accept i avtalsrättslig mening. Accept uppstår först när avtal undertecknats av båda parter skriftligen.

Tilldelningsbeslutet från Trollhättans stad bekräftar återigen att vår affärsenhet för offentligsektor fungerar väl och att vårt fortsatta fokus på kvalitativa och kostnadseffektiva leveranser uppskattas av kunderna, säger Jonas Norberg CEO, Qlosr Group

Urban Norberg

Urban Norberg

IR-kontakt
Åk till toppen