Qlosr Group AB (publ) gör en regional satsning i Värmland som ska resultera i fler nöjda kunder och ökade marknadsandelar

31 augusti 2023 11:00

Qlosr Group AB (publ) har beslutat om att genomföra en regional satsning i Värmland som ska resultera i fler nöjda kunder och ökade marknadsandelar, detta som ett led i den fortsatta organiska tillväxten. Som en del i satsningen har Allan Hallén anställts som VD för att leda tillväxtresan i regionen för Qlosr. Det befintliga kontoret i Kristinehamn kommer att utgöra bas för satsningen, och kan innebära flera nya arbetstillfällen över tid.

Qlosr Group har idag kontor i Kristinehamn och kommer att användas som bas för satsningen. Satsningen kan leda till fler nya arbetstillfällen och fler nöjda kunder i en expansiv region. Vår satsning i Värmland förväntas ge ökade fördelar för befintliga kunder i regionen, liksom öppna upp möjlighet att hjälpa fler kunder.

- Det är inte första gången som Allan Hallén gör liknande tillväxtresa. Allan har varit VD för två tidigare gasellföretag och varit dotterbolags-VD inom välkända IT koncerner, med omvittnat starka och positiva resultat. Allan har en stor passion och erfarenhet att jobba med såväl små som stora företag med IT-tjänster, säger Jonas Norberg, koncernchef Qlosr Group

- Med över 20 års erfarenhet i branschen har jag varit med om ett par fantastiska tillväxtresor där såväl ägare, medarbetare och kunder varit vinnare. Qlosr känns helt rätt på marknaden med tydlig kundnärhet och stort tjänsteerbjudande, säger Allan Hallén, VD Qlosr Värmland

Qlosr Group levererar paketerade tjänster enligt prenumerationsmodell. Det innefattar moderna molntjänster, serverdrift, nätverk, print management och användarnära IT-tjänster som arbetsplats, mobiltelefoni och Microsoft 365. Leveransen styrs med en proaktiv samverkansmodell som bygger på att support och kundteam arbetar nära kunden.

Urban Norberg

Urban Norberg

IR-kontakt
Åk till toppen