Qlosr Group AB (publ) har tilldelats certifiering enligt Great Place to Work©

17 november 2022 13:30

Qlosr Group AB (publ) (”Qlosr Group” eller ”Bolaget”) har tilldelats certifiering enligt Great Place to Work© Institutes globala standard för vad som kännetecknar en god arbetsplats.

Entusiastiska medarbetare är ett av Qlosr Groups övergripande mål. Att kontinuerligt arbeta med frågor som handlar om medarbetarnas upplevelse av Qlosr Group som arbetsgivare och involvera alla medarbetare i arbetet med företagskulturen är en viktig strategisk fråga inom Bolaget.

Företaget satte upp ett mål att bli ett certifierat Great Place to Work© företag senast under 2023. Efter senaste mätningen, genomförd under oktober 2022, är nu Qlosr Group ett certifierat Great Place to Work© bolag med ett index på 79 vilket är 23 punkter över Sverigesnittet (56). Samtliga av Qlosr Groups lokala bolag som ingick i undersökningen uppfyller målet för certifiering.

Geat Place to Work® är ett undersöknings- och konsultföretag med huvudkontor i USA och med dotterbolag världen över. Med över 30 års erfarenhet av vad som utmärker en riktigt bra arbetsplats och vad som gör den till en av de allra bästa. Varje år utförs medarbetarundersökningar av 11,5 miljoner medarbetare från över 10 000 organisationer i 90 länder. I arbetet utvärderar de organisationer för att ge dem ett mått på sin arbetsplatskultur och sin insats som arbetsgivare. De erbjuder utvärderings-, analys- och utvecklingstjänster, certifiering och utmärkelser som hjälper företag att förstå hur förtroendet i organisationen ger en mätbar effekt på medarbetarengagemang, produktivitet och finansiella resultat.

Att vara ett certifierat Great Place to Work© bolag visar att vi har engagerade medarbetare som upplever hög grad av trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap inom organisationen. Nu fortsätter arbetet med att ytterligare höja medarbetarnöjdheten med målet att nå ett trustindex på 85, säger HR Director Sophia Nilsson.

Urban Norberg

Urban Norberg

IR-kontakt
Åk till toppen