Inbjudan till presentation av Qlosr Group AB (publ) delårsrapport för tredje kvartalet 2022 den 23 november

18 november 2022 15:05

Qlosr Group AB (publ) (”Qlosr Group” eller ”Bolaget”) publicerar sin delårsrapport för de tredje kvartalet 2022 den 23 november 2022. Bolaget bjuder in till livesänd rapportpresentation samma dag kl. 11.00. Presentationen hålls av Group CEO Jonas Norberg och Group CFO Urban Norberg. Presentationen sker på svenska.

Presentationen kommer webbsändas och kan nås på följande länk:
https://youtu.be/_dtg6VqjcL0

Urban Norberg

Urban Norberg

IR-kontakt
Åk till toppen