Qlosr Group AB (publ) erhåller tilldelningsbeslut med Trollhättans Stad avseende avtal om klienter med tillbehör och tjänster upp till cirka 120 MSEK över en fyraårsperiod

25 april 2024 09:45

Trollhättans kommun (”Trollhättans Stad”) har genomfört en förnyad konkurrensutsättning på Addas avtal Digitala enheter för arbetsplats och skola 2019 innehållande datorer, persondatorer både stationära och bärbara, skärmar och dockningsstationer samt tillhörande tjänster som livscykelshantering, asset management och konfiguration. Volymen uppskattas till ca 3800 st klienter per år. Den angivna volymen är en uppskattning och innebär endast ett riktvärde. Qlosr Group AB (publ) nedan kallat (“Qlosr Group” eller “Bolaget”) har erhållit tilldelningsbeslut om att teckna avtal med Trollhättans Stad avseende samtliga upphandlade områden. Beställningsvolymen/värdet av denna upphandling uppskattas till, över en fyra (4) årsperiod, cirka 120 MSEK. Avtalstiden är två (2) år från avtalsstart med möjlighet till förlängning ett (1) år vid två tillfällen.

Avropsberättigade

  • Trollhättans Stad
  • Kraftstaden Fastigheter AB
  • Trollhättan Exploatering AB
  • Kunskapsförbundet Väst
  • Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

 
Tilldelningsbeslutet från Trollhättans Stad bekräftar återigen att vår affärsenhet för offentlig sektor fungerar väl och att vårt fortsatta fokus på kvalitativa och kostnadseffektiva leveranser uppskattas av kunderna, säger Jonas Norberg CEO, Qlosr Group

Urban Norberg

Urban Norberg

IR-kontakt
Åk till toppen