Inbjudan till presentation av Qlosr Group AB (publ) delårsrapport för första kvartalet 2023 den 26 maj

25 maj 2023 09:30

Qlosr Group AB (publ) (”Qlosr Group” eller ”Bolaget”) publicerar sin delårsrapport för de första kvartalet 2023 den 26 maj 2023. Bolaget bjuder in till livesänd rapportpresentation samma dag kl. 13.30. Presentationen hålls av Group CEO Jonas Norberg och Group CFO Urban Norberg. Presentationen sker på svenska.

Presentationen kommer webbsändas och kan nås på följande länk: https://www.youtube.com/watch?v=XlzXz-LTblg

Urban Norberg

Urban Norberg

IR-kontakt
Åk till toppen