Qlosr Group AB (publ) växer i Göteborg med utökad satsning på nya företagskunder och prenumerationstjänster

23 maj 2023 08:06

Qlosr Group AB (publ) nedan kallat (“Qlosr Group” eller “Bolaget”) har en väletablerad verksamhet i Göteborg som har utvecklats starkt det senaste halvåret och tagit flertalet större affärer med nya kunder inom segmentet Public. Verksamheten baseras primärt på volymaffärer av arbetsplatstjänster och offentliga upphandlingar. Nu genomförs en kraftfull regional satsning på segmentet Business som omfattar små- och medelstora kunder. Utveckling och ägandeskap av den centrala tjänstepaketeringen Cloud Workplace kommer som ett led i satsningen att finnas i den utökade verksamheten i Göteborg.

Respektive segment bildar varsina affärsområden. Ansvarig för affärsområdet Workplace blir Lars-Magnus "Larsa" Westin och ytterligare tre kollegor som tillförs affärsområdet, tillsammans med sju befintliga medarbetare från Qlosr Göteborg. Dessa kommer parallellt med befintliga uppdrag succesivt öka fokuseringen på prenumerationstjänster inom Business segmentet (små- och medelstora bolag).

Larsa med kollegor har under många år samarbetat med Qlosr Göteborg och var likt Qlosr Group tidigt ute med paketerade arbetsplatstjänster när de byggde upp företagen Frontnode och Appnode. Efter ett par år i andra verksamheter har vi nu enats om att tillsammans accelerera kundbearbetningen med paketerade prenumerationstjänster i Göteborgsregionen.

Förändringen genomförs per den 1:a juni 2023. Då tillsätts även en ansvarig för affärsområdet Volym, vilket blir Kalle Lönn, som sedan tidigare drivit och ansvarat för bearbetningen av offentlig sektor, volymförsäljning och logistikcenter i Qlosr Göteborg vilket inkluderar alla hårdvaruhantering, konfiguration och livscykelhantering för hela koncernen.

Samtidigt meddelas att Qlosr Groups senaste förvärv i Uddevalla, Attaxera IT AB, har för avsikt att byta varumärke till Qlosr under hösten 2023. Genom varumärkes skiftet kommer även Uddevalla enklare kunna nyttja den leveranskapacitet som byggs i Göteborg vilket skall driva ökad försäljning i hela regionen.

Urban Norberg

Urban Norberg

IR-kontakt
Åk till toppen