Qlosr Group AB (publ) har tilldelats beslut om nytt IT-avtal med Brixly AB till ett totalt värde om cirka 15 MSEK

16 januari 2023 15:10

Brixly AB (”Brixly”) har genomfört en upphandling avseende IT-drift, support och managering av klienter. Qlosr Group AB (publ) (”Qlosr Group”) har tilldelats beslut om att teckna avtal med Brixly avseende prenumerationstjänster för samtliga upphandlade områden. Det totala värdet uppgår till cirka 15 MSEK och avtalstiden är fem (5) år från avtalsstart, med möjlighet till förlängning.

Vi är otroligt glada att Brixly har valt Qlosr Group som ny IT-partner och vi ser detta som ett tydligt kvitto på att våra paketerade prenumerationstjänster tillsammans med en tydlig förvärvsstrategi är uppskattat av marknaden. Affären visar också att Qlosr Groups strategi med korsförsäljning och samarbeten mellan förvärvade bolag skapar nya kundvärden som leder till fler affärer, säger Jonas Norberg Group CEO, Qlosr Group AB (publ)

Brixly AB är en av de största byggaktörerna i Västsverige. Förutom att driva ett framgångsrikt byggföretag arbetar de för att tydligt och konkret bidra till livskraftiga, attraktiva och trygga samhällen där människor, företag och verksamheter kan leva, utvecklas och frodas på ett hållbart sätt. Brixly har knappt 500 anställda och omsättningen för 2021 uppgick till 2,3 miljarder och med ett resultat på 45,7 miljoner före skatt. Bolagets säte är i Mölndal och de verkar i hela Västsverige.

Införandeprojektet kommer att genomföras under första halvåret 2023 och partnerskapet mellan Qlosr Group och Brixly ska leda till fortsatt utveckling av nya tjänster, digitalisering och kundvärde under hela avtalstiden. Förutom en hög teknisk kompetens inom de upphandlade tjänsterna har Brixly värderat följande områden som högt bidragande till att Qlosr Group valts till ny IT-partner. Likheterna i respektive bolags tillväxtresa och geografisk spridning samt den värdegrund som bolagen utgår ifrån. Laganda, ansvar och personlighet är några av de ledord som beskriver grunden för ett välfungerande partnerskap och som ger nöjda medarbetare och nöjda kunder.

Urban Norberg

Urban Norberg

IR-kontakt
Åk till toppen