Styrelse & CEO

i Qlosr Group AB (publ). 

Eventuella optioner och inrapporterade aktieinnehav som listas är per 2021-05-25. Innehaven uppdateras kvartalsvis.

Bengt Engström
Bengt Engström
Ordförande, född 1953

Bengt har lång erfarenhet av ledning och styrelsearbete. 

Nuvarande uppdrag består bland annat av Styrelseordförande i Nordic Flanges Group AB, 
Real Holding AB och BEngström Förvaltning. Styrelseledamot i Bure AB, ScandiNova Systems AB, Scanfil Oy, KTH Executive School, BEngström AB och CBF Holding Aps 

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. 

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. 

Antal optioner: 10 000 000

Michael Englund
Michael Englund
Ledamot, född 1960

Michael har mångårig erfarenhet från ledande befattningar i nationell och internationell miljö. Han har främst verkat inom bolag i tjänste- och servicesektorn, tillverkande bolag men också inom intresseorganisationer bland annat som General-sekreterare för Svenska Ishockeyförbundet. Michael har tidigare verkat i styrelserna för AB Sporrong, Selecta AB, 21st Century Mobile AB (publ.), Kungliga Hovleverantör Föreningen och Inköpsdesign URE AB

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. 

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. 

Antal optioner: 10 000 000

David Karlsson
David Karlsson
Ledamot, född 1976

David är medgrundare och Investment Director på Nicoya.

Davids har en bakgrund från Merrill Lynch, Lynx Capital och Carnegie Investment Bank i olika roller. Senast på Carnegie var David Head of Equities.

David har en utbildning från Zicklin School of Business Baruch College, New York.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. 

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. 

Antal optioner: 10 000 000

Joakim Ribb
Joakim Ribb
Ledamot, född 1975

Executive MBA, Henley Business School (University of Reading). 

Bakgrund inom Outsourcingbranschen med ett förflutet bland annat som 
COO & vice VD på Sigma IT Services, Affärsområdeschef för Hosting på EPiServer AB och som Technical Director på Nordlo SLS AB. 

CTO, Qlosr AB samt Styrelseledamot i Qlosr AB och Qlosr Holding AB

Antal aktier (direkt/via bolag): 
1 021 873 917 

Johan Bjerhagen
Johan Bjerhagen
Ledamot, född 1976

3 årig gymnasial ekonomisk utbildning, 1 år marknadsutbildning. 1 år IT utbildning. Diverse försäljningsutbildningar. 

Anställd på Canon Svenska AB 2000 – 2008 inom försäljning. Entreprenör sedan 2008 och drivit diverse egna bolag.

 Styrelseledamot i Qlosr Holding AB och i flertalet egenägda bolag.

Antal aktier (direkt/via bolag): 
1 551 278 476 

Jonas Norberg
Jonas Norberg
CEO, född 1963

Gymnasieekonom och därefter flertalet sälj- marknadsutbildningar. Är Diplomerad ifrån Handelshögskolans Executive Education (IFL) Suttit i ett flertal företagsstyrelser (+10) och i flera Styrelseuppdrag inom Golf och föreningsverksamhet. Har suttit i Canon Svenska´s Ledningsgrupp i 7 år. Styrelseuppdrag i egenägda bolag. Nuvarande styrelseordförande i Qlosr AB samt i Qlosr Holding AB

Antal aktier (direkt/via bolag): 
1 538 966 742

Ledning


Eventuella optioner och aktieinnehav som listas är per 2021-05-25. Innehaven uppdateras kvartalsvis.

Jonas Norberg
CEO, född 1963

Gymnasieekonom och därefter flertalet sälj- marknadsutbildningar. Är Diplomerad ifrån Handelshögskolans Executive Education (IFL) Suttit i ett flertal företagsstyrelser (+10) och i flera Styrelseuppdrag inom Golf och föreningsverksamhet. Har suttit i Canon Svenska´s Ledningsgrupp i 7 år. Styrelseuppdrag i egenägda bolag. Nuvarande styrelseordförande i Qlosr AB samt i Qlosr Holding AB

Antal aktier (direkt/via bolag): 
1 538 966 742

Gustav Tjernström
Head of Sales, född 1989

3 årig Gymnasieutbildning med inriktning idrott och ledarskap. Ledarskapsutbildning via Försvarsmakten, Beta performance och Nova affärsutveckling. Arbetat med avancerad IT försäljning och strategiskt KAM ansvar sedan 2008 och haft ledande positioner (försäljningschef och platschef) sedan 2014. Head of Sales på Qlosr AB samt styrelseledamot i Qlosr AB och Qlosr Holding AB

Antal aktier (direkt/via bolag): 
1 021 873 917 

Reza Sabaro
Head of IT Delivery, född 1982

2-årig kvalificerad högskoleutbildning - IT kommunikation - Yrkeshögskolan Syd. 

15 års arbetslivserfarenhet inom leverans av IT tjänster till kunder inom SME segmentet. 

Head of IT Delivery på Qlosr AB samt styrelseledamot i Qlosr AB och Qlosr Holding AB

Antal aktier (direkt/via bolag): 
1 021 873 917 

Anders Jäderling
CFO, född 1966

Executive MBA (IMD och INSEAD). 
CFO på Qlosr sedan februari 2021, tidigare erfarenhet av ett flertal ledande finansroller från bland annat Nordic Entertainment Group, Cisco, NCR och Microsoft. 

Erfarenhet från konsultroller inom Finance Transformation och Performance Management samt egen verksamhet.

Antal optioner: 10 000 000

Joakim Ribb
CTO, född 1975

Executive MBA, Henley Business School (University of Reading). Bakgrund inom Outsourcingbranschen med ett förflutet bland annat som COO & vice VD på Sigma IT Services, Affärsområdeschef för Hosting på EPiServer AB och som Technical Director på Nordlo SLS AB. 

CTO, Qlosr AB samt Styrelseledamot i Qlosr AB och Qlosr Holding AB

Antal aktier (direkt/via bolag): 
1 021 873 917 

Martin Öster
Future Manager, född 1976

Gymnasieutbildning IT. Många års erfarenhet inom IT-branschen. 

Bakgrund från Atea, Microsoft, Nordlo, Digital Work och olika roller som affärsområdeschef, egen företagare, IT-arkitekt och Teamledare. 

F.n. styrelseordförande i tre andra bolag.

Antal optioner: 5 000 000

Baran Demir
Operations Manager, född 1981

Arbetat inom outsourcingbranchen sedan 2008 med start hos Visolit (tidigare Telecomputing). 

Haft roller som supportchef och chef för applikationsdrift. 

Ansvarig på Apoteket AB som chef för support, Nordiskt chef för PaaS (Platflorm as a Service) och Visolits tjänsteplattform. 

Antal optioner: 5 000 000

Johan Bjerhagen
Head of M&A, född 1976

3 årig gymnasial ekonomisk utbildning, 1 år marknadsutbildning. 1 år IT utbildning. Diverse försäljningsutbildningar.

 Anställd på Canon Svenska AB 2000 – 2008 inom försäljning. Entreprenör sedan 2008 och drivit diverse egna bolag. Styrelseledamot i Qlosr Holding AB och i flertalet egenägda bolag.

Antal aktier (direkt/via bolag): 
1 551 278 476 

Jenny Cintra
PMO Manager, född 1985

KY-utbildning på högskolenivå i Företagsekonomi och ledarskap (Frans Schartaus Handelsinstitutet) Flertal PM–utbildningar och IPMA certifierad. 

Bakgrund inom PCO- och IT-branschen. Flerårig erfarenhet av projektledaryrket från bolag som Dustin och MCI.

Antal optioner: 2 500 000

Revisor

Johan Tilander, född 1978

Auktoriserad Revisor
Mazars AB

Mentor

Amudova AB

Nybrogatan 6
Box 5855
102 40 Stockholm

+46 8 546 017 58