Qlosr Group AB (publ)s nyförvärvade dotterbolag Bmore IT AB erhåller tilldelningsbeslut med Adda Inköpscentral AB avseende avtal om digitala enheter samt tjänster för arbetsplatser och skola.


Adda Inköpscentral AB (Inköpscentralen, tidigare SKL Kommentus) (“Adda Inköpscentral eller “Inköpscentralen”) har genomfört en ramavtalsupphandling avseende digitala enheter för arbetsplats och skola till de avropsberättigade myndigheter, kommuner och regioner som innefattades i upphandlingen. Qlosr Group (publ) nedan kallat (“Qlosr Group” eller “Bolaget”) nyförvärvade dotterbolag Bmore IT AB (”Bmore IT”) vars tillträde kommunicerades till marknaden i pressmeddelande 1 Oktober 2021 har tillsammans med 5 andra leverantörer tilldelats beslut om att teckna avtal med inköpscentralen.

Ramavtalets takvolym är 5,3 miljarder SEK, men Inköpscentralen uppskattar värdet till 1 miljard SEK för de ramavtal som omfattas av upphandlingen. Ordervärdet bedöms tillföra Qlosr Group en omsättning om ca 160 Mkr under en 4-årsperiod varav ca 35% i prenumerationsintäkter. Avtalsspärr föreligger i detta upphandlingsärende till och med den 18 oktober 2021.
 
Upphandlingen riktar sig mot myndigheter samt Sveriges alla kommuner och regioner i syfte att täcka deras behov av digitala enheter för arbetsplatser och skola. Dessa produkter kan avropas tillsammans med produktnära tjänster och även som prenumerationstjänst.
 
-Att Adda Inköpscentral för första gången valt att innefatta digital enhet som tjänst i sin upphandling passar mycket väl in i våra paketerade prenumerationstjänster och gör oss därmed ännu mer konkurrenskraftiga inom såväl vårt affärsområde Qlosr to Education som Qlosr to Public säger Qlosr Groups VD Jonas Norberg.

– Vi ser också Addas upphandling som en tydlig indikation på att den offentliga upphandlingsmodellen håller på att svänga från traditionell hårdvaruupphandling till paketerad tjänst i linje med den privata marknaden, fortsätter Kalle Lönn, affärsområdeschef för Qlosr to Public.
-Tilldelningen i avtalet är också ett tidigt kvitto på att vår förvärvsstrategi fungerar och starkt bidrar till vår tillväxt, avslutar Jonas Norberg

Amudova AB är Qlosr Group AB (publ)s Mentor. Tel: 08-546 017 58, 
E-mail: