Qlosr Group AB (publ) tillträder aktierna i Vibration IT


I enlighet med tidigare pressmeddelande den 11 juni 2021 har Qlosr Group AB (publ) (”Qlosr Group”) nu tillträtt aktierna i Vibration IT AB (”Vibration IT”).

Tillträdet avser 2 250 aktier vilket motsvarar 100 procent av det totala ägandet och rösterna i Vibration IT.

Mot bakgrund av att del av köpeskillingen erläggs genom nyemitterade aktier i Qlosr Group, har styrelsen med stöd av årsstämmans bemyndigande beslutat om att emittera 12 500 000 nya B-aktier i Qlosr Group. Teckningskursen uppgår till 0,06 per aktie i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.

Genom emissionen ökar antalet utestående aktier från 7 794 575 218 till 7 807 075 218 aktier och aktiekapitalet ökar från 8 504 110,724280 till cirka 8 517 748,591781. Ägarna till Vibration IT Holding AB har förbundit sig att inte att inte avyttra dessa aktier i Qlosr Group fram till den 31 december 2021.

”Tillträdet av aktierna gör att vi nu kan accelerera bearbetning av kunderna i södra Sverige och öka prenumerationsintäkterna. Vi har redan flera pågående kunddialoger tillsammans med ägarna från Vibration IT och vi ser fram emot att öka trycket efter sommaren” säger Qlosr Groups, Jonas Norberg.

För mer information om transaktionen hänvisas till pressmeddelande daterat den 11 juni 2021.