Nyckelkund till Qlosr Group AB (publ) utökar avtal och adderar tjänster uppgående till totalt 12 Msek


Stockholms Stadsmission, som är stiftelsegrundare till utbildningsverksamheten Stadsmissionens Skolstiftelse, utökar IT-avtalet med Qlosr Group AB (publ) (”Qlosr Group”) med nya prenumerationstjänster via ett avtal på fem år. Vilket gör att Stadsmissionens Skolstiftelse kan fortsätta sin breda satsning med att erbjuda sina elever moderna och attraktiva arbetsverktyg.

Stadsmissionens Skolstiftelse som driver gymnasieskola, folkhögskola och yrkeshögskola med drygt 3 000 elever i Mälardalen fortsätter därmed att utöka sitt engagemang med Qlosr Group där utrullning av elevklienter under Q3 2021.  Stadsmissionens Skolstiftelse utökar sitt nuvarande avtal och adderar paketerade tjänster för elevklienter enligt Qlosr Groups prenumerationsmodell där det sammanlagda avtalsvärdet uppgår till cirka 12 Msek. Skolstiftelsen fortsätter sin viktiga satsning på att erbjuda sina elever moderna och attraktiva arbetsverktyg. Utökningen gör att Stockholms Stadsmission och Stadsmissionens Skolstiftelse stärker sin position som en av Qlosr Groups största kunder.

Stockholms Stadsmission arbetar för ett mänskligare samhälle genom social omsorg, arbetsintegration och utbildning. Målet för organisationen är att främja delaktighet oavsett ekonomi och bakgrund och att förebygga utanförskap. De nya prenumerationstjänsterna kommer att levereras med start i Q4 2021. Avtalet sträcker sig över fem år och stärker den strategiska relationen mellan parterna.

Amudova AB är Qlosr Group AB (publ)s Mentor. Tel: 08-546 017 58, E-mail: .