Bengt Engström tillträder som ordförande i styrelsen för Qlosr Group AB (publ)


I enligt med tidigare pressmeddelande den 2021-08-26 har styrelsen för Qlosr Group AB (publ) röstat igenom förslaget att utse Bengt Engström till styrelseordförande för Qlosr Group AB (publ). Grundaren Johan Bjerhagen kvarstår i styrelsen som ledamot samt Head of M&A.

Med Bengt som ordförande får Qlosr in ledningserfarenhet av att både driva stora IT leverantörer (Fujitsu) och ledningserfarenhet att bygga värde i IT leverantörer (Advania). Bengt har idag bl.a. styrelseuppdrag som Styrelseordförande i Clean Air AB & Nordic Flanges Group AB. Styrelseledamot i Bure AB, Real Holding AB ScandiNova Systems AB, Scanfil Oy, KTH Executive School, och CBF Holding Aps.

Vi har redan en väl fungerande arbetsfördelning i styrelsen men där jag framöver vill lägga ännu mer tid på att hitta och slutföra företagsförvärv”, säger styrelseordförande och grundaren Johan Bjerhagen.

För att frigöra resurser accelerera förvärvsstrategin ytterligare känns det riktigt bra att Bengt redan nu vill ta över klubban och frigöra min tid”, fortsätter Johan Bjerhagen

Amudova AB är Qlosr Group AB (publ)s Mentor. Tel: 08-546 017 58, E-mail: .