Qlosr Group AB (publ) har genomfört certifiering enligt ISO 27001 vilket ska ge ökade prenumerationsintäkter

13 december 2021 14:25

Qlosr Group AB (publ) (“Qlosr Group” eller “bolaget”) meddelar idag att Bolaget har genomfört certifiering enligt ISO 27001:2013 (Informationssäkerhet). Certifikatet är utfärdat av certifieringsorganet Scandinavian Business Certification AB (”SB cert”). Qlosr Group innehar certifieringar inom Kvalitetsledning ISO 9001, Miljöledning ISO 14001, Arbetsmiljöledning ISO 45001 samt Ledningssystem för Informationssäkerhet ISO 27001. Detta medför att Bolaget nu kan svara på upphandlingar där det finns krav för certifiering inom ISO 27001.

Vi ser en ökad efterfrågan på säkerhetstjänster från våra kunder. Certifieringen av ISO 27001 är ett steg i Bolagets ökade fokus på paketerade säkerhetstjänster vilket möjliggöra nya affärer med befintliga kunder och en bredare bearbetning av marknaden. Vi ser också att detta möjliggör ökade affärsmöjligheter med kunder som ställer krav på ISO 27001 vid upphandling av nya IT tjänster, säger Jonas Norberg VD Qlosr Group.
 
Qlosr Group har ett cementerat arbetssätt beträffande kvalitet, miljö, arbetsmiljö och informationssäkerhet vilket skapar kundvärde i form av driftsäkra leveranser, ekonomisk stabilitet och kundnära samarbete.
 
Amudova AB är Qlosr Group AB (publ)s Mentor. Tel: 08-546 017 58, E-mail: info@amudova.se.

Urban Norberg

Urban Norberg

IR-kontakt
Åk till toppen