Kalender

2021-05-25

Bolagsstämma i Archelon AB (Publ)

2021-08-24

Halvårsrapport H1-2021 släpps den 24 augusti (släppt 2021-08-13)

2022-02

Bokslutskommuniké 2021 inklusive halvårsrapport H2-2021 släpps 23 februari