Nedladdningsbara dokument

Qlosr Group -  Tillväxtprospekt Företrädesemission 2021

Qlosr Group, Tillväxtprospekt Företrädesemission 2021

Klicka för att ladda ned: Tillväxtprospekt 

Qlosr Group -  Delårsrapport 

Qlosr Group, delårsrapport första halvåret 2021.

Klicka för att ladda ned: Delårsapport 

Qlosr Group -  Fördelning större aktieägare 2021-06-11

Qlosr Group redovisar här fördelning aktier och röster för större aktieägare per 2021-06-11.

Klicka för att ladda ned: Qlosr Group fördelning större aktieägare 2021-06-11

Kommuniké från årsstämma 2021-05-25

Kommuniké från årsstämma 2021-05-25 finns nu tillgänglig.

Klicka för att ladda ned: Kommuniké

Bolagsbeskrivning 2021-05-23

Till följd av den verksamhetsförändring som transaktionen medför ska Bolaget genomgå sedvanlig granskning av NGM för fortsatt notering av Bolaget på Nordic SME ("Omnoteringen"). Bolaget har med anledning av Omnoteringen upprättat en bolagsbeskrivning som finns tillgänglig på Archelons hemsida archelon.se http://www.archelon.se samt på Qlosrs hemsida qlosr.se http://www.qlosr.se från och med den 23 maj 2021.

Klicka för att ladda ned: Bolagsbeskrivning 

Årsredovisning 2019-2020

Klicka för att ladda ned: Årsredovisning 2019-2020 

Årsredovisning 2018

Klicka för att ladda ned: Årsredovisning 2018